TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06250
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tám Đảo Cam Mật Không Hạt Tân Nhơn, Tân Thới, Phong Điền Cần Thơ, hình
Tám Đảo Cam Mật Không Hạt Tân Nhơn, Tân Thới, Phong Điền Cần Thơ, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Quả cam tươi, quả cam mật tươi.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Cam Mật Không Hạt", "Tân Nhơn, Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ", hình quả cam, múi cam.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 05.03.13 05.07.22 26.01.02 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Văn Đảo
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (09/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM