TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06252
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SOUTH SKY Kindergarten Nơi gửi trọn yêu thương, hình
SOUTH SKY Kindergarten Nơi gửi trọn yêu thương, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục mầm non.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.03 01.01.09 01.15.11 05.01.05 05.01.16 26.01.02 26.01.05 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Thiên Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tòa nhà Thiên Nam, số 111 - 121 đường Ngô Gia Tự, phường 02, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGL IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM