TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06253
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU P L coffee Cà Phê Sạch - Vì Sức Khỏe Cộng Đồng hình
P L coffee Cà Phê Sạch - Vì Sức Khỏe Cộng Đồng hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê rang xay. 35 Mua bán cà phê rang xay.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "P", "L", "coffee", "Cà Phê Sạch - Vì Sức Khỏe Cộng Đồng", hình cốc cà phê, hạt cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 05.07.01 05.07.27 11.03.03 25.03.07 25.12.01 26.04.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở sản xuất cà phê - Phát Lợi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đường quốc lộ 30, ấp An Phước, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGL IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (09/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM