TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06255
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Kambless
Kambless
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Ngọc Thảo
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 143 Y Dinh, phường 05, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (09/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM