TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06268
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU bcvv, hình
bcvv, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.02.07 26.04.18 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH BCVV
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 47b, tổ 2 khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (09/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM