TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06271
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ATS Mỹ Phẩm ATS, hình
ATS Mỹ Phẩm ATS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 02.09.15 24.15.07 26.03.23 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH mỹ phẩm ATS Việt Hàn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 55N đường Nguyễn Kim Cương, tổ 12, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/01/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM