TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06276
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GooD mooD, hình
GooD mooD, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Đồ uống trên cơ sở trà; kẹo bạc hà; kẹo; bánh quy; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; chế phẩm ngũ cốc.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 25.03.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Guangdong Wonderful Foods Group Corp., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No5 of Jinhuan Rd, Jinping Civil Science & Technology Park, Shantou, Guangdong, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BROSS & PARTNERS., JSC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (20/03/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (26/02/2020) 166: Phản đối cấp (12/06/2020) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM