TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06282
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Dầu Đậu Nành Bee Soya 100% nguyên chất, hình
Dầu Đậu Nành Bee Soya 100% nguyên chất, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Dầu thực vật.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Soya", "Dầu Đậu Nành", "100% nguyên chất", hình đậu nành, bát đựng hạt đậu nành, cánh đồng đậu nành.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 05.09.19 06.19.09 19.01.12 25.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 889 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (09/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (28/01/2021) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM