TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06287
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SATINO
SATINO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng. 35 Mua bán: sơn nước, sơn dầu dùng trong xây dựng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sơn Nhật Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu công nghiệp Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MASTERBRAND
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (20/01/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM