TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06288
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU FABIOPRO
FABIOPRO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Dầu gội; dầu xả tóc; nước sơn móng; chế phẩm uốn tóc; nước hoa; mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ZHANG ZHENLIANG
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No.16, Diao Tang Village, Li Tang Town, Bin Yang District, Guang Xi Province, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN GREENIP CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM