TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06290
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GEONY
GEONY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá điếu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thăng Long
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (20/01/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM