TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06294
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU S SIMSON ALWAYS BESIDE YOU, hình
S SIMSON ALWAYS BESIDE YOU, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
18 Balo, túi xách, vali.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ALWAYS BESIDE YOU", "S", "R".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.07 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH SAMBLE VN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 42/20 Nguyễn Khoái, phường 02, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM