TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06297
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ANGEL EYES
ANGEL EYES
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại mỹ phẩm SARAH-K
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 164 Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM