TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06299
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Minh Đức
Minh Đức
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Bánh ngọt; bánh mặn; bánh nướng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh bánh hồng Minh Đức
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENTIO CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM