TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06309
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU OLALA Nấm Mối Thái, hình
OLALA Nấm Mối Thái, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Nấm tươi.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.11.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Nấm và đông trùng hạ thảo OLALA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 398A đường Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM