TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06310
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TUXEDO
TUXEDO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán, xuất nhập khẩu: tấm trần nhôm, trần sợi khoáng, trần kim loại, khung treo trần và các phụ kiện, vật liệu xây dựng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH AUSTRONG Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN GIA PHAM LAW CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM