TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06311
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GENTLEMEN'S CLUB
GENTLEMEN'S CLUB
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ mối, thuốc trừ bệnh cho cây trồng; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU MAP PACIFIC PTE LTD (SG)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 20 Malacca Street, # 02-00 Malacca Centre, Singapore (048979)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (05/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM