TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06315
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU LY ENJOY COFFEE, hình
LY ENJOY COFFEE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla; cà phê; trà.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Thảo Ly
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/01/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM