TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06319
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU AGILA, hình
AGILA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Bột mầm đậu nành; bột mầm đậu xanh; bột đậu xanh; bột đậu đỏ, bột yến mạch; tinh bột nghệ (tất cả không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt sacha inchi. 35 Mua bán, kinh doanh: bột mầm đậu nành; bột mầm đậu xanh; bột đậu xanh; bột đậu đỏ; bột yến mạch; tinh bột nghệ (tất cả không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt sacha inchi.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 05.03.13 05.03.14 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Hòa Lộc, xã La Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DONG DUONG IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM