TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06329
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU N NIPPON PAINT Weather Gard, hình
N NIPPON PAINT Weather Gard, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.07 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty trách nhiệm hữu hạn NIPPON PAINT Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa II, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM