TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06331
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU N NIPPON PAINT WeatherGard SKIMCOAT Ngoại Thất Bột trét tường cao cấp, hình
N NIPPON PAINT WeatherGard SKIMCOAT Ngoại Thất Bột trét tường cao cấp, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Bột trét tường.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 26.04.01 26.04.07 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty trách nhiệm hữu hạn NIPPON PAINT Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa II, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM