TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06339
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU NET's BEARINGS, hình
NET's BEARINGS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 ổ bi công công nghiệp, vòng bi công nghiệp.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "R", "BEARINGS".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh La Chí Thanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 01 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM