TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06340
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU A ANGLE YOUR AIM, hình
A ANGLE YOUR AIM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế nội thất.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "A".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.03 26.03.04 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH ANGLE YOUR AIM
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 104A Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM