TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06341
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU KEIKO, hình
KEIKO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên thương mại mỹ phẩm LAYLA Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà H1, lô H cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/10/2019) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn (26/01/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM