TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06344
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU 18 PH, hình
18 PH, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà thực hiện.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "18", "PH", hình bát.
PHÂN LOẠI HÌNH 11.03.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Mai Văn Huy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 158 phố Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM