TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06345
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TAWA
TAWA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đỗ Vĩnh Lợi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 619 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM