TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06354
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Sàn Bất Động Sản Tùng Phát, hình
Sàn Bất Động Sản Tùng Phát, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Sàn giao dịch bất động sản.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Sàn Bất Động Sản", hình địa cầu, ngôi nhà.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.17.11 07.01.24 07.03.11 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Văn Đan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 3 hecta, tổ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM