TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06375
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU WORLDSTAR LAND, hình
WORLDSTAR LAND, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển thị trường: phân tíeh nhu cầu người tiêu dùng nhằm đưa ra chiến lược sản phẩm và chính sách giá; hỗ trợ tìm và nghiên cứu đối tác, tổ chức gặp gỡ, đàm phán với đối tác để thành lập doanh nghiệp liên doanh, hoặc tìm đại diện hoặc nhà phân phối tại Việt Nam; các hoạt động ngoại thương bao gồm: chuẩn bị hợp đồng, đàm phán với khách hàng, hỗ trợ dự thảo, rà soát và đàm phán ký kết hợp đồng các hoạt động tu vấn quản lý gồm: thiết lập chiến lược kinh doanh, phân tích và hợp lý hoá cơ cấu (tái cấu trúc doanh nghiệp); dịch vụ bán đấu giá tài sản, môi giới thương mại; tư vấn cổ phần hoá, mua bán sáp nhập, chia tách chuyển nhượng doanh nghiệp và chuyển nhượng các dự án đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính). 36 Các dịch vụ tư vấn và môi giới nhà đất, bất động sản; mua bán và cho thuê bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; quản lý và khai thác bất động sản; dịch vụ định giá và thẩm định tài sản (giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản, giá trị thương hiệu, giá trị dự án, bất động sản); dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới chứng khoán; dịch vụ cầm đồ ; tư vấn đầu tư. 41 Dịch vụ đào tạo, dạy kỹ năng mềm; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; tổ chức và điều hành sự kiện, hội thảo, hội nghị thể thao, văn hóa và giải trí; dịch vụ thông tin giáo dục; dịch vụ thư viện.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "LAND".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.12 01.01.14 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản ngôi sao toàn cầu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 137, đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0379849-000
NGÀY CẤP BẰNG 24/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 05/03/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIETTHINK LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (29/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (21/10/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE (18/06/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM