TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06380
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU NOBISI
NOBISI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm. 05 Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; dược phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đinh Văn Kiên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Thong, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM