TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06386
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Air tunnel [kuki toneru: rãnh khí, hầm khí]
Air tunnel [kuki toneru: rãnh khí, hầm khí]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Khăn vệ sinh; miếng lót của quần lót (vệ sinh); băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; quần lót vệ sinh dạng quần đùi; quần lót vệ sinh dạng quần đùi làm bằng vải dệt và không phải loại dùng một lần; quần tã dùng cho người không tự chủ được; quần tã làm bằng giấy hoặc xenluloza dùng cho người không tự chủ được; tã hoặc tã lót đạng quần làm bằng giấy hoặc xenluloza dùng cho người không tự chủ được; miếng đệm lót thấm nước tiểu; miếng đệm lót đùng cho người không tự chủ được; miếng đệm lót trong quần dùng cho người không tự chủ được; tã dùng cho người không tự chủ được sử dụng trong bệnh viện; tã bằng giấy hoặc xenluloza dùng cho người không tự chủ được sử dụng trong bệnh viện; tã hoặc tã lót dạng quần bằng giấy hoặc xenluloza dùng cho người không tự chủ được sử dụng trong bệnh viện; miếng đệm lót thấm nước tiểu đùng trong bệnh viện; miếng lót cho người không tự chủ được dùng trong bệnh viện; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt chế phẩm kháng khuẩn; quần tã/tã lót; quần tã trẻ em; tã hoặc quần tã dùng một lần bằng giấy hoặc xenluloza dùng cho trẻ em; tã hoặc tã lót dạng quần bằng giấy hoặc xenluloza dùng cho trẻ em.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng phần chữ Nhật.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Thanh Nga
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 2102 A1, tầng 21, nhà G3AB, khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TGVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/01/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM