TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06387
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU RMA +, hình
RMA +, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo, hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh; xuất bản tài liệu quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thiết kế vật liệu quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 42 Thiết kế bao bì; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "+".
PHÂN LOẠI HÌNH 24.13.01 24.17.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH RICHARD MOORE ASSOCIATES
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 84 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0379851-000
NGÀY CẤP BẰNG 24/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 05/03/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET-PRO CONSULTANT CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM