TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06391
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU U, hình
U, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Kinh doanh bất động sản.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "U".
PHÂN LOẠI HÌNH 18.02.01 26.01.01 26.01.18 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần bất động sản UNIHOMES
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 30 Trần Não, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM