TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06392
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bảo Khôi, hình
Bảo Khôi, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần, áo, váy chống nắng.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình áo chống nắng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 01.15.11 02.03.07 02.03.16 02.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Thị Hằng Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 37A đường C1, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM