TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06393
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TEA BK Toping Trà Sữa Thạch Nhà Làm BK Khối 8 - Thị Trấn Đức Thọ - Hà Tĩnh, hình
TEA BK Toping Trà Sữa Thạch Nhà Làm BK Khối 8 - Thị Trấn Đức Thọ - Hà Tĩnh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Quán trà sữa.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "TEA", "BK", "Toping Trà Sữa Thạch Nhà Làm BK", "Khối 8 - Thị Trấn Đức Thọ - Hà Tĩnh", hình cốc trà sữa.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.09 05.05.20 05.05.22 11.03.03 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Thị Hằng Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 37A đường C1, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM