TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06397
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU PHƯƠNG NGA, hình
PHƯƠNG NGA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ mua bán thuốc tây (điều trị ở người); dịch vụ mua bán dụng cụ y tế.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hữu Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Chợ Mới, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM