TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06398
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trại Hàng Đức Lợi [Dé Lì: Đức Lợi]
Trại Hàng Đức Lợi [Dé Lì: Đức Lợi]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ mai táng; dịch vụ tang lễ; dịch vụ tổ chức thực hiện các nghi lễ đám tang.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng phần chữ Hán.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trịnh Phước Đức
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 2, đường Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM