TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06399
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Wanted, hình
Wanted, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.07 26.04.04 26.11.12 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Trần Trung Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 15/1A khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (09/09/2019) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM