TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06400
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU C2, hình
C2, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.15 04.03.03 24.01.01 24.09.01 25.01.06 26.01.01 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Trần Trung Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 15/1A khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM