TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06401
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU AUSABACO MACHINES A, hình
AUSABACO MACHINES A, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Khung bằng kim loại để xếp và giữ tấm đá, tấm kính hay tấm vật liệu dùng trong lĩnh vực xây dựng. 07 Máy và máy công cụ như: dụng cụ để kẹp và nâng tấm đá, tấm kính hay tấm vật liệu, máy cưa, bàn dùng cho máy móc (bàn gia công); giá cẩu dùng cho xe nâng. 08 Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: kẹp dán đá, ke vuông. 09 áo bảo hộ lao động (phòng chống tai nạn). 12 Xe đẩy đá, xe cút kít, xe nâng đá dùng trong xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.23 26.11.03 26.11.08 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Nhơn Hòa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 2200, Australia
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Văn phòng Luật sư Hoàng Danh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/01/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM