TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06402
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU atelite [Ký tự Xích Ma], hình
atelite [Ký tự Xích Ma], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Tệp tin dữ liệu ghi sẵn, tệp video hình ảnh chuyển động được ghi sẵn; tệp video ghi hình có thể tải về được; tệp tin video có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; đĩa compact chứa chương trình giảng dạy [nghe-nhìn]; tệp tin hình ảnh ba chiều có thể tải về được; phần mềm máy vi tính để xử lý hình ảnh, đồ họa và văn bản, đã được ghi sẵn; phần mềm máy vi tính để xử lý hình ảnh, đồ họa và văn bản, có thể tải về; chương trình máy vi tính đề chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh và video [đã được ghi sẵn]; chương trình máy vi tính để chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh và video [có thể tải về]; phần mềm máy vi tính để xử lý hình ảnh [đã được ghi sẵn]; phần mềm máy vi tính để xử lý hình ảnh [có thể tải về; thiết bị truyền hình ảnh; thiết bị đầu cuối để đọc sách điện tử; thiết bị chụp ảnh điện tử; thiết bị phát sóng âm thanh; thiết bị phát sóng dữ liệu, thiết bị phát sóng hình ảnh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị ghi dữ liệu; thiết bị ghi hình ảnh; thiết bị truyền tải âm thanh; thiết bị truyền tải dữ liệu; thiết bị truyền tải hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị tái tạo dữ liệu; thiết bị tái tạo hình ảnh. 38 Cung cấp quyền truy cập viễn thông vào video qua internet; dịch vụ truyền nội dung video qua internet; dịch vụ truyền nộị dung truyền thông qua mạng xã hội; dịch vụ truyền xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu (phát sóng phim/phát sóng trên internet); dịch vụ bảng tin điện tử cho mạng xã hội [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ truyền video qua internet; dịch vụ truyền tệp tin video đã phát trực tuyến qua internet.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.17.05 24.17.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU HUMAN WELLNESS INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 11F, 15, Teheran-ro 98-gil, Gangnam-gu, Seoul 06181, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM