TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06405
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Chế phẩm phủ ngoài dạng sơn dùng cho xe cộ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.05.01 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111, United States Of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AMBYS HANOI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM