TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06411
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Meister Digital Field Work
Meister Digital Field Work
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Máy và thiết bị viễn thông; chương trình máy tính (ghi sẵn), trừ loại dùng cho máy điện tử cùng các thiết bị và linh kiện của chúng; phần mềm (máy tính), có thể tải xuống được dùng cho điện toán đám mây; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (ghi sẵn); nền tảng phần mềm máy tính, có thể tải về; phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để quản lý dữ liệu; máy tính chủ; phần mềm máy tính, có thể tải về và phần cứng máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để phân tích và giám sát từ xa; phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng cho cơ sở dữ liệu và ứng dụng tích hợp; phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để xử lý cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để tạo tìm kiếm cơ sở dữ liệu; chương trình máy tính (ghi sẵn) có trí tuệ nhân tạo (ghi sẵn); chương trình máy tính đã được ghi sẵn cùng với bộ nhớ để học và để phân tích dữ liệu; thiết bị ghi điện tử dùng để ghi lại chương trình máy tính có trí tuệ nhân tạo (thiết bị ghi dữ liệu); máy và thiết bị đo, được điều khiển từ xa; máy và thiết bị đo và để thử nghiệm (vật liệu). 35 Dịch vụ quảng cáo và quảng cáo tiếp thị; dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh hoặc dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; dịch vụ tư vấn kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến hệ thống hóa/biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý kinh doanh cho người khác sử dụng cơ sở dữ liệu thông qua mạng Internet; dịch vụ quản lý và biên tập cơ sở dữ liệu máy tính (biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính); dịch vụ cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ marketing bằng cơ sở dữ liệu (marketing); dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; dịch vụ phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ thu thập, hệ thống hóa, tổng hợp và phân tích dữ liệu kinh doanh và thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ cung cấp hỗ trợ kinh doanh cho người khác bằng cách thông qua hoạt động của thiết bị xử lý dữ liệu cụ thể là: thông qua máy tính, qua máy đánh chữ, qua máy điện báo và các máy thiết bị văn phòng khác (hỗ trợ kinh doanh); dịch vụ tra cứu cơ sở dữ liệu trong máy tính bằng chương trình máy tính có trí tuệ nhân tạo (cho người khác); dịch vụ quản lý và biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính trí tuệ nhân tạo. 42 Dịch vụ thiết kế, lập trình, nâng cấp cấu hình, bảo trì, cài đặt, mở rộng chức năng, thay đổi chức năng, bổ sung chức năng và tối ưu hóa cho các chương trình máy tính và nghiên cứu, tư vấn, tư vấn đưa ra lời khuyên và cung cấp thông tin về chúng; dịch vụ nâng cấp cấu hình, cài đặt, mở rộng chức năng, thay đổi chức năng, bổ sung chức năng và tối ưu hóa cho máy tính và nghiên cứu, tư vấn, tư vấn đưa ra lời khuyên và cung cấp thông tin về chúng; dịch vụ chẩn đoán lỗi và kiểm tra, diệt virus cho các chương trình máy tính và nghiên cứu, tư vấn, tư vấn đưa ra lời khuyên và cung cấp thông tin về chúng; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; dịch vụ giám sát truy cập từ xa hệ thống máy tính và chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế, cài đặt và bảo trì cho hệ thống máy tính, cho hệ thống mạng viễn thông và hệ thống xử lý thông tin và nghiên cứu, tư vấn, tư vấn đưa ra lời khuyên và cung cấp thông tin về chúng; dịch vụ cho thuê máy tính; dịch vụ cho thuê chương trình máy tính; dịch vụ cung cấp chương trình máy tính (trên mạng dữ liệu); dịch vụ cho thuê không gian bộ nhớ của máy tính chủ trên mạng Internet (địa chỉ trang tin điện tử); dịch vụ cho thuê không gian bộ nhớ của máy tính (cho trang web); điện toán đám mây; dịch vụ cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống được; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch vụ lưu trữ các nền tảng dữ liệu trên mạng Internet (lưu trữ dữ liệu điện tử); dịch vụ lưu trữ các trang web máy tính bằng điện toán đám mây (lưu trữ dữ liệu điện tử); dịch vụ cung cấp phần mềm máy tính trực tuyến, không thể tải xuống để theo dõi và phân tích từ xa; dịch vụ thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu điện tử (dịch vụ công nghệ thông tin); dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ cài đặt và bảo trì phần mềm cơ sở dữ liệu; dịch vụ phân tích công nghiệp hỗ trợ cho máy tính; dịch vụ phân tích hệ thống máy tính và cung cấp thông tin liên quan đến chúng; dịch vụ phân tích khoa học hỗ trợ cho máy tính; dịch vụ thiết kế, lập trình và bảo trì phần mềm máy tính cho nền tảng thông tin trên mạng Internet; dịch vụ thiết kế, lập trình và bảo trì phần mềm máy tính cho nền tảng thương mại điện tử; dịch vụ thiết kế máy tính có trí tuệ nhân tạo dùng cho chương trình đánh máy, dịch vụ cung cấp ch
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Toshiba Digital Solutions Corporation
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(23/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/03/2019) 159: Bổ sung tài liệu ưu tiên
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM