TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06415
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Natura Horse Riding, hình
Natura Horse Riding, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Cho thuê ngựa. 41 Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ ngựa (thể thao và giải trí).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Horse Riding", hình người cưỡi ngựa.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.20 02.03.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Bá Duy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tập thể Công ty CTGT 116, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM