TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06417
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU De Pina
De Pina
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Xì gà.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - Một thành viên Công ty TNHH (DOFICO)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
SỐ VĂN BẰNG 4-0379853-000
NGÀY CẤP BẰNG 24/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 05/03/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (29/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM