TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06421
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU KODIE MALONE NHON PHONG SOFT & SAFE
KODIE MALONE NHON PHONG SOFT & SAFE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Giày dép, mũ nón, quần áo, vớ (tất).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "SOFT & SAFE".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Nhơn Phong
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô E16 đường số 12, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM