TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06428
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DHC YOUR JAPANESE BEAUTY EXPERT
DHC YOUR JAPANESE BEAUTY EXPERT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến: các sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm trang điểm, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm chăm sóc cơ thể, sản phẩm chăm sóc và vệ sinh cá nhân và phụ kiện; dịch vụ bán buôn, và dịch vụ cửa hàng bán lẻ (các dịch vụ này liên quan: đến các sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm trang điểm, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm chăm sóc cơ thể, sản phẩm chăm sóc và vệ sinh cá nhân và phụ kiện).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "YOUR JAPANESE BEAUTY EXPERT".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU DHC Corporation
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 2-7-1 Minami-azabu, Minato-ku Tokyo 106-8571, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BMVN INTERNATIONAL LLC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (22/05/2019) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM