TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06429
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Bột rửa các vết bẩn (dầu, nhờn, mỡ, màu, thức ăn) trên da và máy móc; nước rửa các vết bẩn (dầu, nhờn, mỡ, màu, thức ăn); thỏi rửa các vết bẩn (dầu, nhờn, mỡ, màu, thức ăn); kem rửa các vết bẩn (dầu, nhờn, mỡ, màu, thức ăn); sáp đánh bóng cho ngũ kim.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.19 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trương Chí Tâm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 249 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM