TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06433
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU UHAK YOUNGI MUSHROOM [UHAK; YOUNGI; MUSHROOM: nấm], hình
UHAK YOUNGI MUSHROOM [UHAK; YOUNGI; MUSHROOM: nấm], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nấm linh chi đã chế biến; nấm linh chi phơi khô; nấm linh chi được bảo quản; tất cả được dùng làm thực phẩm. 31 Nấm linh chi tươi. 35 Dịch vụ cửa hàng bán buôn nấm linh chi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nấm linh chi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nấm linh chi đã chế biến qua trung tâm mua sắm trên mạng internet; dịch vụ cửa hàng bán buôn nấm linh chi đông lạnh qua trung tâm mua sắm trên mạng internet; dịch vụ đại lý bán hàng nấm linh chi tươi qua trung tâm mua sắm trên mạng internet.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "MUSHROOM", phần chữ Hàn, hình cây nấm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.11.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Junho LEE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 15-14, Pyeongjang 1-gil, Waegwan-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN T&T INVENMARK CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(23/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/04/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM