TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06437
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; tư vấn chứng khoán; môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán; đầu tư chứng khoán; bảo lãnh chứng khoán; lưu ký chứng khoán; dịch vụ quản lý quỹ.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.11 26.04.03 26.04.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần chứng khoán CV
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 11 TTTM Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BIZCONSULT LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM