TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06446
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU QICKHAIR, hình
QICKHAIR, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình sợi tóc, hình giọt chất lỏng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 02.09.12 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đào Đỗ Thành Đạt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 11, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM